Valgfag

Programmering

Valgfag programmering er for deg som liker: 

 • kreativitet
 • problemløsing
 • hjemmesider/blogger
 • datamaskiner/smarttelefoner/nettbrett
 • roboter/dataspill 

 

Natur, miljø og friluftsliv

Dette valgfaget gir praktiske erfaringer med natur og friluftsliv gjennom blant annet turer av ulik varighet. Å ta vare på naturen og miljøet og å utnytte ressursene på en bærekraftig måte er en viktig del av faget. Vi fokuserer på følgende aktivitetsområder:

 • Lær om skogen, skjærgården og fjellets muligheter
 • Lær om hvordan vannveiene skaper flora og fauna
 • Bli med å bygge fuglekasser og følg dens utvikling
 • Lær å fiske
 • Lær å planlegge en tur med det utstyr man trenger

 

Fysisk aktivitet og helse

Fysisk aktivitet og helse er et fag for deg som liker å være i bevegelse sammen med andre. Vi har lek, idrettsaktiviteter, turer, treningsformer og helt nye aktiviteter. I aktivitetene er samarbeid, innsats og fair-play det viktigste, ferdigheter har ikke noe å si for vurderingen. I tillegg er teori om kosthold, fysisk aktivitet og helse, og kroppsideal en viktig del av faget.

Sal og scene

I valgfaget 'Sal og scene' er samarbeid det aller viktigste. Elevene skal jobbe sammen for å skape en forestilling som skal vises foran et publikum. Gjennom dette arbeidet, skal de kunne utvikle seg på flere plan, og lære hverandre å kjenne på en helt annen måte enn i andre fag. Kompetansemålene som vi jobber med er mot til å prøve ut nye ting, å vise tydelig kroppsspråk og ha tydelig uttale, og å leve seg inn i ulike roller og klare å glemme 'seg selv'. Vi skal også lære å holde avtaler, bidra til et godt læringsmiljø og være lytte til det andre har å si. Du må kunne gi noe av deg selv og delta aktivt i dette faget.

Medier og informasjon 

Ipaden din kan brukes til mye mer enn å skrive stiler og regne mattestykker. Har du lyst til å lage noe med lyd eller bilder eller video? Eller har du kanskje allerede gjort det?

I medier og informasjon bruker vi Ipad til å lage egne mediefortellinger, f.eks.:

 • Fotofortellinger
 • Podcast
 • Nettavis
 • Film

Da er kreativitet viktig, men også kunnskap om teknologien vi bruker, opptak og redigering. Alt dette og mye mer lærer du i Medier og informasjon.