FAU

FAU er et lovpålagt organ. Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene.

FAU på Holmlia skole har fokus på skolemiljø og inkludering i sitt arbeid. Et så godt resultat som mulig får vi gjennom disse tiltakene:

 • Godt samarbeid med skolens ledelse og elevrådet
 • Deltakelse i driftsstyret, skolemiljøutvalget og skolens strategiarbeid
 • Arrangementer for alle elever og foresatte
 • Overraskende og positive “stunts” for elevene

I skoleåret 2018/2019 arrangerte vi den første matfestivalen, hadde julestunt rettet mot lærerne, påskefrokost for elevene, og tilbud om eksamenslesing på skolen.

Hva gjør en FAU-representant?

Klassens FAU-representant har to roller:

 1. Kontaktperson for foreldre og lærere i klassen.
  Kontakt med lærerne i forkant av foreldremøte for å samarbeide om innholdet. Ta imot saker fra foreldre ang. klassemiljø og ta det videre med lærere, ledelsen eller i FAU. Ta initiativ til klassetreff el.l.
 2. FAU-representant for klassen.
  Delta på månedlige FAU-møter sammen med de andre representanter og bidra til arbeidet FAU gjør.

FAU – Skoleåret 2020/2021

Styret

Leder - Marina Rudenko
Sekretær - Turid Skorpe Lannem

Her finner du oversikt over medlemmer og kontaktliste for FAU skoleåret 2020/2021

Kontakt oss

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU