Hovedseksjon

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av valgte klassekontakter fra alle klasser. Utvalget skal sikre at de foresatte har reell medvirkning på elevenes læringsmiljø.

FAU er et lovpålagt organ. Som medlem av FAU får du anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, og mulighet til å bidra til en bedre skolehverdag for alle elevene.

FAU på Holmlia skole har søkelys på skolemiljø, læringsmiljø og inkludering i sitt arbeid. Et så godt resultat som mulig får vi gjennom disse tiltakene:

 • Deltakelse i driftsstyret, skolemiljøutvalget og skolens strategiarbeid
 • Arrangementer for elever og foresatte
 • Overraskende og positive «stunts» for elevene

 

Hva gjør en FAU-representant?

Klassens FAU-representant er:

 1. Kontaktperson for foreldre og lærere i klassen
  Kontakt med lærerne i forkant av foreldremøter for å samarbeide om innholdet. Ta imot spørsmål og saker fra foreldre som gjelder klasse- og læringsmiljø, og ta det videre med lærere, ledelsen eller til FAU. Ta initiativ til foreldretreff, klassetreff, o.l
 2. Medlem i FAU på vegne av alle klassens foreldre og foresatte
  Delta på månedlige FAU-møter sammen med de andre representanter og bidra i arbeidet som FAU gjør.

 

FAU – Skoleåret 2022/2022

Styret

Turid Skorpe Lannem (leder), e-post: tslannemATgmail.com

Evy Ridderseth
Caesar Qvennerstedt

Karianne Skaug

Styret forbereder saker og følger opp arbeidet mellom de månedlige FAU-møtene hvor alle klassekontakter/foreldrekontakter møter. FAU oppretter arbeidsgrupper for enkelttiltak etter behov. Foreldre og foresatte som ikke er FAU-representanter, kan også selv ta initiativ til klassevise arrangement eller bli invitert med på dugnad av klassekontaktene.

FAU – Skoleåret 2022/2023

Turid Skorpe Lannem (leder)

Klasse

Navn

8A    

Beathe Ask

 

Sadia Kousar

8B

Kristina Lie-Hagen

 

Christer Andersen

8C

Linda Markham

 

Ingvild Kjøde

8D

Christina Valdes

 

Sara Kinge Bergland

9A

Ida Suhrke

 

Ann Kristin Halvorsen

9B

Caesar Qvennerstedt

 

Hassan Mohammed Ahmed

9 C

Silje Aslaksen

 

Anne-Gunn Bondevik

9D

Turid Skorpe Lannem

 

Guri Gjerde

9 E

Siri Breda-Ruud

 

Jorunn Wold

10A

Jose Santos Delgado

 

Lise Halleraker

10B

Evy Ridderseth

 

Karianne Skaug

10C

Anita Sundnes

 

Signe Vagle

10D

Bjørn Tommy Tollånes

 

Johan Hake

Kontakt oss

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU