Hovedseksjon

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av valgte klassekontakter fra alle klasser. Utvalget skal sikre at de foresatte har reell medvirkning på elevenes læringsmiljø.

FAU er et lovpålagt organ. Som medlem av FAU får du anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, og mulighet til å bidra til en bedre skolehverdag for alle elevene.

FAU på Holmlia skole har søkelys på skolemiljø, læringsmiljø og inkludering i sitt arbeid. Et så godt resultat som mulig får vi gjennom disse tiltakene:

 • Deltakelse i driftsstyret, skolemiljøutvalget og skolens strategiarbeid
 • Arrangementer for elever og foresatte
 • Overraskende og positive «stunts» for elevene

 

Hva gjør en FAU-representant?

Klassens FAU-representant er:

 1. Kontaktperson for foreldre og lærere i klassen
  Kontakt med lærerne i forkant av foreldremøter for å samarbeide om innholdet. Ta imot spørsmål og saker fra foreldre som gjelder klasse- og læringsmiljø, og ta det videre med lærere, ledelsen eller til FAU. Ta initiativ til foreldretreff, klassetreff, o.l
 2. Medlem i FAU på vegne av alle klassens foreldre og foresatte
  Delta på månedlige FAU-møter sammen med de andre representanter og bidra i arbeidet som FAU gjør.

 

 

Kontakt oss

 

 

MR

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU