Hovedseksjon

Standpunktkarakterer

Les mer om standpunktvurdering i informasjon fra Utdanningsdirektoratet: Standpunktvurdering i fag