Ledelse og ansatte

Skolens ledelse

 

Lasse Wam 

Lasse Wam, rektor

 

ass.rektor

Sverre Andenæs, assisterende rektor

 

 

Thomas Andre Stien, undervisningsinspektør fra 1.august

 

Rådgiver

Line Garlind

 

Kontorleder

Kristin Kalstadstuen 

 

8. trinn

Kontaktlærere i 8A og 8B

Nora Berissoul

Svein-Olav Rutle

Svanhild Landvik

 

Kontaktlærere i 8C og 8D:

Ann Elin Haugland Klaussen

Martine Brandt Lassen

 

9. trinn

Kontaktlærere i 9A og 9B:

Heidi Marianne Sveipe Bahmanyar

Julia Hambro Kloster

 

Kontaktlærere i 9C og 9D:

Anita Støstad 

Finn Erlend Abisheganaden Engeseth

Judith Melby

 

10. trinn

Kontaktlærere i 10A og 10B:

Eirik Eskedal Bengtson

Johnny Rognså

Kine Johansen

Jeanett Kristensen

 

Kontaktlærer i 10C:

Solveig Gulling

 

Kontaktlærer i 10D: 

Anna Borowiak

 

Kontaktlærere i mottaks- og alfabetiseringsgruppene

Najib Aleesami

Shifa Yasmin Saadeh

Edita Mekuli

Amina Sahan 

 

Øvrige faglærere

Anita Neumann

Ellen Marie Holt

Elyzabeth Kovinda Wild

Geir Lie

Hanne Laurendz Khoza

Jannike Hammer

Johan Westgård

Kjartan Gullikstad

Kristin Sugustad Bjelland

Margarita Antipova

Maria Carmen Rojo Llusia

Petter Nordgaard Lorentzen

Sigrid Gårdsvoll

Synne Holst-Pedersen

Terje Boklund

Tone Ryg

 

Vaktmester

Per Haukeland

 

 

Assistenter/miljøarbeidere

Alexander Lyholt

Rune Stokken

 

Renholdspersonale

Jakob Palik

Mehrab Ali Ghasemi