Hovedseksjon

Du har rett til et trygt og godt skolemiljø

Alle de voksne som jobber på skolen skal: 

 1. Følge med i skolemiljøet 
 2. Gripe inn dersom det oppdages krenkelser, mobbing, trakassering, diskriminering eller vold 
 3. Varsle til rektor.

Rektor har videre ansvar for at skolen: 

 1. Undersøker nærmere 
 2. Lager en aktivitetsplan 
 3. Setter inn tiltak 
 4. Dokumenterer det som gjøres i saken 

Jfr. Opplæringslova §9 A-2 - §9 A-4

 

Hva gjør du hvis barnet ditt opplever krenkelser, mobbing trakassering, diskriminering eller vold i skolemiljøet?

 

Varsle:

 • Først kontakter du skolen og varsler, gjerne til kontaktlærer. Dette kan skje på telefon, skole-sms eller mail. 

Skolen må undersøke nærmere: 

 • Skolen skal snarest mulig ta kontakt med dere for en samtale, for å få vite mer om hva som har skjedd og forstå elevens opplevelse. Skolen må kanskje også snakke med flere elever for å forstå situasjonen. 

Aktivitetsplan: 

 • Skolen må innen fem virkedager lage en aktivitetsplan i saken som beskriver hva som er problemet og hva skolen skal gjøre for å løse det, når tiltakene skal gjennomføres, og hvem som er ansvarlig. 

Tiltak: 

 • Skolen skal sette inn tiltak for at eleven skal oppleve skolemiljøet som trygt og godt igjen. Skolen må sette inn tiltak uansett hva som er grunnen til at eleven opplever det utrygt. 
 • Skolen skal følge opp tiltakene de setter i gang. Det betyr at skolen må prate med dere flere ganger for å høre hvordan det går, om eleven opplever at tiltakene hjelper eller ikke 
 • Skolen har tiltaksplikt så lenge eleven opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt. 

Dokumentasjon: 

 • Skolen skal dokumentere alt som blir gjort i saken. Aktivitetsplanen skal være skriftlig. Dokumentene skal behandles etter bestemmelsene i personopplysningsloven.

Hva kan du som foresatt gjøre?

Hvis ditt eller andre barn ikke har et trygt og godt skolemiljø:

 • Ta kontakt med skolen. Du kan ringe eller sende e-post
 • Be om et møte med kontaktlærer og/eller rektor

Skolen er forpliktet til å svare raskt. Hvis du er misfornøyd med skolens behandling av saken, kan du henvende deg til Statsforvalteren. Barneombudet har en egen mal/skjema der du kan fylle inn din klage.

Du kan også få bistand og rådgivning fra Oslos eget mobbeombud, som er en uavhengig person barn og foreldre kan kontakte.