Permisjonsreglement

Du kan lese mer om Oslostandarden og permisjon på Oslo kommunes hjemmesider.