Permisjonsreglement

Klikk her for å laste ned søknadsskjema.

  • NB! Send inn signert søknadsskjema til Osloskolens postmottak postmottak@ude.oslo.kommune.no
  • Merk e-posten med "Søknad om fri" og skolens navn.


Her finner du veiledning til hvordan du skal søke: Oslostandarden og permisjon