Rådgivertjenesten

Rådgivertjenesten på Holmlia skole inkluderer blant annet:

  • Karriereveiledning og innsøking til videregående skole
  • Ulike tiltak for å bedre elevenes psykososiale trivsel, bl.a. elev-/foreldresamtaler, gruppesamtaler, rådgivning, hjelp til videre henvisning, osv. 


1. oktober 2016 ble Line Garlind ny rådgiver på Holmlia Skole.