Skolemiljøutvalget

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet ved skolen, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Det består av elever, foresatte, ansatte, ledelsen og en representant fra bydelsutvalget.

 

Skolemiljøutvalget Holmlia skole 2016/17

 

Elever:
Ayesha Akram, 10B
Daniela Avalos Carvajal, 10C

 

Foresatte:

Ole Petter Hjellemo, klassekontakt 8A

Thomas Arp, klassekontakt 8B

 

Politisk:

1 representant fra kommunen

 

Ansatte:

Elyzabeth Wild

 

Skolens ledelse:
Kjerstin Owren (assisterende rektor)