Skolemiljøutvalget

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet ved skolen, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Det består av elever, foresatte, ansatte, ledelsen og en representant fra bydelsutvalget.