Driftsstyret

Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om skolens resultater, hendelser, planer og vedtak.

Driftsstyret Holmlia skole 2017/2018:

 • Henning Solhaug, (politisk A) 
 • Arooj Z Dar (politisk vara A) 
 • Ulf Novsett, (Politisk H) 
 • Liv Inger Wennberg, (politisk vara H) 
 • Malgorzata Staskievicz (politisk MDG) 
 • Ida Normann (politisk vara MDG) 
 • Barbro Helling (foreldrerepr.) 
 • Morten Evensen (foreldrerepr.) 
 • Cathrine Tømte (vara foreldrerepr.) 
 • Kristin Egge-Hoveid (vara foreldrerepr.) 
 • Andreas Bredal (vara foreldrerepr.)
 • Tone Ryg (ansatterepr.)
 • Maria Almaas Vold, (elevrepr.)
 • Naomi Maria Delgado, (elevrepr.)
 • Emma Hake (vara elevrepr.)
 • Ella Lyngstad (vara elevrepr.)
 • Trond Nilsen, (rektor/sekretær)