Hovedseksjon

Eksamen 2022

Særskilt tilrettelegging av eksamen

Noen elever trenger at forholdene blir lagt til rette slik at de får vist kompetansen sin. Eksempler på det er at elevene:

 • får lengre tid
 • får hvilerom
 • får lest opp oppgaveteksten
 • får oppgaven på tegnspråk eller punktskrift
 • får bruke tale til tekst-program
 • skrivehjelp
 • ekstra belysning
 • eventuelt andre lignende tiltak

Hvordan få tilrettelagt eksamen?

 • Eleven eller foreldrene må sende en søknad til rektor. Se lenke under.
 • Rektor avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette.
 • Elever kan få tilrettelagt eksamen selv om de ikke har vedtak om spesialundervisning.
 • Rektor kan vurdere om det er behov for en uttalelse fra en sakkyndig instans.
 • Tilretteleggingen må ikke gå ut over det som skal prøves.
 • Tiltakene må være tilpasset den enkelte elev og ha som formål å kompensere for utfordringer eleven har.
 • Tiltakene skal ikke føre til at eleven får fordeler framfor andre elever.
 • Tilretteleggingen skal heller ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i læreplanene.

Søknadsfristen er 15. februar

Klikk her for å søke om særskilt tilrettelegging av eksamen.

 

Spørsmål vedrørende eksamen stilles til assisterende rektor på mail: heidi.bahmanyar@osloskolen.no

 

Datoer for eksamen

Onsdag 

18.05.2022

Forberedelsesdag engelsk skriftlig

Torsdag  

19.05.2022

Eksamen engelsk

Forberedelsesdag Norsk

Fredag 

20.05.2022

Eksamen norsk hovedmål

Mandag 

23.05.2022

Eksamen norsk sidemål

Forberedelsesdag matematikk

Tirsdag 

24.05.2022

Eksamen matematikk

Onsdag 

25.05.2022

 

Torsdag  

26.05.2022

FRI (Kristi himmelfartsdag)

Fredag 

27.05.2022

FRI (Inneklemt dag)

Mandag 

30.05.2022

Opplysninger om trekkfag - pulje 1

Tirsdag 

 31.05.2022

Forberedelsesdag pulje 1

Onsdag 

 01.06.2022

Muntlig eksamen pulje 1

Opplysninger om trekkfag pulje 2

Torsdag  

 02.06.2022

Forberedelsesdag pulje 2

Fredag 

 03.06.2022

Muntlig eksamen pulje 2

 

Her kan du lese mer om eksamen:

Utdanningsdirektoratet 

Oslo kommune