Eksamen 2020

Årets eksamen er avlyst

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset, har regjeringen besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige eksamener på 10. trinn.  Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Les mer om avlyst eksamen for våren 2020 på Udir sine nettsider.

Spørsmål vedrørende eksamen stilles til assisterende rektor og eksamensansvarlig på mail: christina.solheim@ude.oslo.kommune.no