Workshop med kunstneren Tine Hecht-Pedersen

Kjeramikk, utsmykking av skolen

Dette er i regi av Oslo kommunes kunstordning, Kulturetaten. Den danske kunstneren har lang erfaring med å involvere barn og unge i sine kunstprosjekter.

I juni hadde Tine sin første workshop med elever fra 9. og 10. trinn. Alle elevene lagde en sekskantet leirflis som de dekorerte med blant annet sitt navn. Flisene skal bli en del av en utvendig installasjon på skolens sydvegg og har temaet "Solen". Tanken bak denne kunsten er at alle elevene skal se sitt avtrykk.

I slutten av oktober kommer Tine tilbake til Holmlia, og skal da gjennomføre det samme opplegget med årets 8. og 9. trinn.