Inga Marte Thorkildsen på skolebesøk

Inga Marte Thorkildsen sammen med Holmlia-elever

Byråden for oppvekst og kunnskap har bl.a. ansvaret for barnehager, grunnskole, aktivitetsskolen og skolehelsetjenesten. Hun tok seg god til å snakke med representanter fra elevrådet og fikk mange gode innspill.

Hun var også på besøk i klasse 8A som stilte gode spørsmål.