Leie av samlingssalen

Pris

  • Hel dag: kr. 7000,-
  • Halv dag: kr. 3500,-

Skolens plikt til å melde inn leie på forhånd til Oslo brann- og redningssentral har økt fra tre til fire uker. Vi er derfor nødt til å skrive kontrakt minimum fire uker før utleiedato. Dette medfører at vi er nødt til å avvise henvendelser om utleie som kommer senere enn fire uker før utleie.

Kontakt for utleie

Driftsleder Per Haukeland: 997 42 006

Samlingssalen2
samlingssalen3
samlingssalen4
samlingssalen6
samlingssalen5
Samlingssalen1