Hovedseksjon

Vår profil

Skolegård1

Skoleåret 2020/2021 har vi fem klasser på 8. trinn og fire klasser på 9. og 10. trinn. I tillegg har vi en mottaksklasse med 15 elever. 

Holmlia skole er en ung skole i Oslo-sammenheng, og stod ferdig i 1984. Vi ligger flott til med muligheter til å bruke både marka og sjøen i skolehverdagen.

I disse dager totalrehabiliteres skolen, og elevene vil flytte inn i nye undervisningslokaler i slutten av april 2021. Uteområder vil stå ferdig i løpet av august/september. 

Fellesskap, kunnskap, vennskap

Holmlia skoles visjon er: Fellesskap, kunnskap, vennskap! Dette oppnår vi gjennom fokus på ro, orden og et kontinuerlig arbeid med å utvikle godt arbeidsmiljø og gode læringsarenaer for elevene.

Elevene har forankring i et mangfold av kulturer og utgjør til sammen en flott elevgruppe. Vi jobber med å skape elever som er tolerante og som anerkjenner forskjellighet som noe positivt. De skal oppleve både anerkjennelse for det de bringer med seg til skolen, og perspektivutvidelse i form av økt kunnskap. 

Vi på Holmlia skole jobber hver dag med å gi skolens elever et best mulig utgangspunkt for liv og læring i framtida. Velkommen til skolen vår!