Vår profil

Skolegård1

Skoleåret 2019/2020 har vi fire klasser på 8., 9. og 10. trinn. Skolen er også mottaksskole for elever som trenger å få grunnleggende norsk opplæring før de skal begynne i ordinære opplæringsløp.

Holmlia skole er en ung skole i Oslo-sammenheng. Skolen stod ferdig i 1984 og ble 30 år i 2014. Holmlia skole ligger flott til med muligheter til å bruke både marka og sjøen i skolehverdagen.

Fellesskap, kunnskap, vennskap

Holmlia skoles visjon er: Fellesskap, kunnskap, vennskap! Dette oppnår vi gjennom fokus på ro, orden og et kontinuerlig arbeid med å utvikle godt arbeidsmiljø og gode læringsarenaer for elevene.

Holmlia skole er en internasjonal skole i et flerkulturelt samfunn. Elevene har forankring i et mangfold av kulturer og utgjør til sammen en flott elevgruppe. Vi jobber med å skape elever som er tolerante og som anerkjenner forskjellighet som noe positivt. Holmlia skole er en MOT-skole. Elever ved Holmlia skole skal oppleve både anerkjennelse for det de bringer med seg til skolen, og perspektivutvidelse i form av økt kunnskap. 

Vi på Holmlia skole jobber hver dag med å gi skolens elever et best mulig utgangspunkt for liv og læring i framtida. Velkommen til skolen vår!