Vi gjennomfører digitale kartleggingsprøver på 10. trinn

Forskjellige skoleelementer

Formålet med prøven er å undersøke og gi skolene informasjon om elevenes ferdighetsnivå innenfor utvalgte områder av digitale ferdigheter, med hovedvekt på matematikk, naturfag og samfunnsfag. Informasjon fra prøven vil gi skolen et grunnlag for oppfølging av enkeltelever eller grupper av elever.

Prøven er tilsvarende de som ble gjennomført i 2018 med noen justeringer. Fokus er på beregninger i regnearkprogram, forståelse for programmets referansesystemet, notasjoner og bruk av funksjoner. I tillegg er det oppgaver som omhandler bruk av dynamisk geometriverktøy og graftegner (GeoGebra). Prøven har også oppgaver som omhandler å kunne lese tabeller og Side 2 av 4 diagram, gjøre søk i ulike kilder og databaser, utvise kildekritikk og presentere informasjon fra ulike datakilder.

Her finner du mer informasjon om Osloprøvene i digitale ferdigheter.