Vi deltar på Operasjon Dagsverk!

OD - Push grensene

Hva er OD?

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon, av, med og for ungdom. I forkant av OD-dagen gjennomføres internasjonal uke på skolen, hvor elevene får lære mer om årets prosjektland, solidaritet og hvorfor det er så store forskjeller i verden. Dette blir arrangert av skolens OD-komité som består av elever fra 9. og 10. trinn.

OD-dagen er torsdag 29. oktober. Da drar elever fra skoler over hele landet ut for å jobbe inn penger til årets prosjekt. De gir en dag av sin utdanning for at ungdom andre steder i verden kan få utdanning. Det er frivillig å delta på OD-dagen, og elever som velger å ikke delta eller ikke klarer å skaffe jobb vil få et eget opplegg på skolen knyttet til Operasjon Dagsverk.

OD og korona

Årets OD-dag vil bli noe annerledes i år pga smitteverntiltak og koronasituasjonen. Vi oppfordrer elevene til å være kreative med hvordan de kan jobbe inn penger i år, og det er mulig å opprette egen elevbedrift på bidra.no/od. Her er kan man også se hva andre ungdommer har funnet på til OD-dagen, og få tips. Se også hvilke jobber som er lagt ut på od.no.

Årets OD-prosjekt: Push grensene

Årets OD-prosjekt Push grensene gjennomføres i samarbeid med Strømmestiftelsen i nord i Uganda. Nesten en million mennesker fra Sør-Sudan har flyktet over grensa til Uganda fra en brutal borgerkrig. Mange har traumatiske opplevelser, og sliter med vanskelige tanker i lang tid. Ungdom som har flyktet fra alt, mister også skolegangen sin. Dette skaper grenser for hvor langt en kan nå i livet. Mange får ikke nødvendig kunnskap, og det blir vanskelig å skaffe seg en jobb og en inntekt.

Hva skal OD-pengene gå til?

  1. Traumebearbeiding
    Mange unge på flukt er blitt utsatt for vold og overgrep. Dette gjør at både skolen og hverdagen kan bli vanskelig å håndtere. Prosjektet tilbyr gruppeterapi og samtaler for ungdom som sliter med vanskelige opplevelser.
  2. Dialog
    Ungdom som har flyktet til Nord-Uganda lever side om side med lokalbefolkningen. Prosjektet skal jobbe for at de to gruppene skal bli kjent og forstå hverandre bedre, for å unngå konflikt. Programmet er designet slik at ungdommene skal spre denne kunnskapen videre.
  3. Utdanning
    Uten grunnleggende utdanning har du få muligheter i livet. Prosjektet skal gi lese- og skriveopplæring, og opplæring i et yrke. Med utdanning kan ungdom selv skape seg en bedre framtid.

Du kan lese mer om årest prosjekt på OD sine hjemmesider.

Hvordan betale inn OD-pengene?

Gå inn på betale.od.no og klikk deg videre inn som privatperson eller bedrift. Arbeidsgiver fyller inn litt info om seg selv, elevens navn, skole og klasse, og betaler for elevens dagsverk med Vipps, kort eller faktura (kun for bedrifter). Når betalingen er gjennomført genereres et referansenummer, som er bevis på at dagsverket er betalt. Eleven blir automatisk ført opp under sin klasse i skolens regnskap med innbetalt beløp.

Elever som har opprettet dagsverk på bidra.no/od mottar støtte direkte på sin side! Man ser hele tiden hva eleven har tjent, og siden fungerer dermed som elevens arbeidskort.

Hva koster et dagsverk?

Veiledende minstepris for elev ved ungdomsskolen er 300,-. 

For mer informasjon om betaling, se OD sine hjemmesider.