Vi deltar på Operasjon Dagsverk!

OD

Hva er OD?

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon, av, med og for ungdom. I forkant av OD-dagen gjennomføres internasjonal uke på skolen, hvor elevene får lære mer om årets prosjektland, solidaritet og hvorfor det er så store forskjeller i verden. Dette blir arrangert av skolens OD-komité som består av elever fra 9. og 10. trinn.

OD-dagen er torsdag 31. oktober. Da drar elever fra skoler over hele landet ut for å jobbe inn penger til årets prosjekt. De gir en dag av sin utdanning for at ungdom andre steder i verden kan få utdanning. Det er frivillig å delta på OD-dagen, og elever som velger å ikke delta vil få et eget opplegg på skolen knyttet til Operasjon Dagsverk.

#tilhvilkenpris

Årets OD-prosjekt #tilhvilkenpris gjennomføres i samarbeid med Caritas i de østlige delene av DR Kongo. Hver dag risikerer 40 000 unge livet i gruver i DR Kongo for mineralene mobilene våre lages av. Årest prosjekt skal sikre trygghet og kunnskaps gjennom yrkesopplæring, rettighetsarbeid og beskyttelse, slik at ungdommene kan velge vekk gruvearbeid og fullføre skolegangen. Du kan lese mer om årets prosjekt på OD sine nettsider.

Ansett en OD-arbeider!

Vi oppforder alle elever som vil delta på OD-dagen til å være tidlig ute med å finne seg en jobb. Har du mulighet til å ta imot en OD-arbeider på din arbeidsplass eller hjemme? Ta kontakt med OD-komiteen på skolen. Et dagsverk koster min. 300kr per ungdomsskoleelev, og kan betales med vipps, kort eller faktura på betale.od.no.