Velkommen til nytt skoleår høsten 2020

Gutt og jente, med skoleelementer

8. trinn skal møte utenfor paviljongen (brakkene) på gangveien kl. 09.15.

9. og 10. trinn skal møte kl. 10.00 på bestemte plasser for hver enkelt klasse. Kart er sendt ut som skolemelding.

Mottaksklassen skal møte kl. 09.15 på enden av paviljongen/brakkene, ved fotballbanen.

Skoledagen varer til kl. 13.00 for 8. trinn og mottak.

10. trinn slutter kl.14.00.

Dere må huske å vaske hendene før dere går til skolen og når dere går inn i klasserommet.

Ved oppmøte, og i friminuttene, må dere huske å holde avstand til hverandre. Unngå klemming og håndhilsing. Hvis der er syke skal dere ikke møte på skolen.

Fra og med tirsdag vil dere følge vanlig timeplan.

 

Vi gleder oss til å møte dere!

 

mvh
rektor