Valgfag skoleåret 2020-2021

Forskjellige skoleelementer

Du velger valgfag for 1 år av gangen. Det betyr at du enten kan bytte valgfag hvert år, eller velge å ha det samme faget 2 eller 3 år hvis skolen tilbyr faget. I løpet av de første skoledagene skal du velge, det er derfor lurt å sette seg inn i hva de ulike fagene innebærer. Mandag 17. august vil valgfagslærerne gå rundt i 8. klassene og presentere fagene. Det er ikke sikkert at du får innvilget førstevalget ditt, derfor vil du bli bedt om å sette opp to eller tre ønsker i prioritert rekkefølge.


På Holmlia skole tilbys følgende valgfag skoleåret 2020-2021:

• Design og redesign (8. og 10. trinn)
• Praktisk håndverksfag (8., 9. og 10. trinn)
• Kulturarv (sjakk) (8., 9. og 10. trinn)
• Fysisk aktivitet og helse (8., 9. og 10. trinn)
• Friluftsliv (8. og 9. trinn)
• Medier og kommunikasjon (8., 9. og 10. trinn)
• Produksjon for scene (band) (9. og 10. trinn)
• Programmering (10. trinn)
• Demokrati i praksis (8. og 9. trinn)

Her kan du lese mer om de ulike fagene