Vi ønske alle elevene velkommen tilbake på skolen

Fem videregåendeskoleelever

Elevene har fått tilsendt timeplaner og lister med kohorter/grupper. Som et smitteverntiltak deles alle elevene inn i kohorter på maks 20 elever. Alle ordinære klasser vil motta to timer med undervisning på skolen hver dag. Resten av skoledagen vil eleven ha hjemmeskole.

Kohortene skal møte opp på faste plasser i skolegården der de også vil ha tilhold i friminuttene. Alle skal holde minst en meter avstand og alle elevene skal gjennomføre skoledagen i sine kohorter. Det vil bli gitt opplæring i håndvask og elevene skal følge merking på gulvet når de beveger seg inne i skolebygget. Alle elever og foresatte har fått tilsendt en detaljert beskrivelse av alle smittteverntiltak.

 

Vi gleder oss til å møte alle elevene!

 

mvh

Alle ansatte på Holmlia skole