Renovering av Holmlia Skole

Renovering

Det vil bli nytt ventilasjonsanlegg, ny sal for Kunst og Håndverk, nytt kjøkken til Mat og Helse, musikkrom laget for musikkundervisning, ladestasjoner og andre større endringer.

 For gjennomføring av arbeidet må elever og personalet ved skolen flytte ut av bygget i en periode. Det vil bli satt opp en brakke med to etasjer i området ballbingen/parkeringen. Brakken er ny og fyller alle krav angående HMS. Det vil være bedre luft i brakken, enn inne på skolen. Et trinn skal være på Lusetjern skole i G-bygget. Mat og Helse vil benytte kjøkkenet på Lusetjern og Rosenholm.

Arbeidet vil starte i administrasjonsbygget. Administrasjonen vil derfor flytte til 2. etg. i klasseromsbygget, og deretter flytte tilbake, når bygget er ferdig. Da vil arbeidet i klasseromsbygget starte opp. Alt arbeid skal være ferdig i 2020. Da kan vi glede oss til nyåpning av Holmlia skole, et solid knutepunkt i nærmiljøet.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med skolen!

 

Relevante plantegninger

Situasjonskart paviljong

Midlertidig paviljong

Plantegninger Lusetjern skole