Program for vitnemålsutdeling våren 2019

bokstabel

PROGRAM

Torsdag 20.juni i Rosenholmhallen 

Programmet starter 18.00 og avsluttes cirka 20.00

  • Konferansierer ønsker velkommen

  • Rektors tale

  • Musikalsk innslag

  • Elevrådets tale

  • Lærernes tale

  • Musikalsk innslag

  • Elevenes tale

  • Vitnemålsutdeling

  • Sang: Din tanke er fri