Hovedseksjon

Vi deltar på Operasjon Dagsverk 2022

OD - Ikke tenk på det

Årets OD-prosjekt: Du er innafor

OD-prosjektet Ikke tenk på det gjennomføres i Uganda, i samarbeid med SOS Barnebyer og Mental Helse Ungdom. Årets OD skal bryte ned fordommer rundt psykisk helse. I Uganda er psykisk helse et tabu ingen snakker om, og det gjør livet tøft for ungdom. Det er skummelt å åpne seg, men det er farlig å la være. Pengene som jobbes inn til OD i år skal gå til:

  1. Bryte ned fordommer
    I Uganda er psykisk helse et tabu ingen snakker om. Det er farlig! Mange med psykiske helseplager blir bedt om å tie stille og tenke på noe annet. Derfor skal ungdom selv få lage kampanjer som viser at psykiske helse er viktig å snakke om.
  2. Støtte skoleungdom
    Ungdom på skoler i Uganda har nesten ingen å snakke med når livet blir vanskelig. Psykisk helse er tabu, og få vet hvordan man skal håndtere det på skoene. Vi skal lage et samtaletilbud på ti skoler, så elever kan snakke med noen når hverdagen blir for mye.
  3. Påvirke politikerne
    For at psykisk helse skal bli tatt på alvor, må vi snakke med politikerne! Hvis ikke politikerne bryr seg om unges psykiske helse, er det umulig å få gjort noe med det. Vi skal jobbe målrettet med politisk påvirkning for å få dem til å forstå alvoret.

      (Kilde: https://www.od.no/arets-prosjekt-pa-1-2-3)

I forkant av OD-dagen vil det arrangeres Internasjonal Uke på skolen i uke 42 og 43. Dette er ODs informasjonskampanje hvor vi bl.a. skal jobbe med å lære mer om Uganda, hva OD er, hvorfor det er forskjeller i verden, hva solidaritet er og hvordan det er å være ungdom i Norge og Uganda.

Hvordan betale inn OD-pengene?

Vi er kontantfri skole, og OD-pengene må derfor betales inn digitalt.

Elever som jobber på OD-dagen får betalt via Spleis. Eleven registerer seg på spleis.no/od og deler spleisen med arbeidsgiver/ bidragsyter. Man kan betale med Vipps, kort eller faktura.

Hva koster et dagsverk?

Veiledende minstepris for elev ved ungdomsskolen er 300,-.