God sommer fra Holmlia skole!

Sommerferie

Skoleåret 2018-19 er over, og vi ser tilbake på et begivenhetsrikt år for elever og ansatte på Holmlia skole.

I 2018 startet renoveringen av skolen, og den vil fortsette til 2021. Frem til nå har de bakre byggene vært berørt, og i løpet av neste skoleår vil disse ferdigstilles og de fremre byggene stenges. Paviljongen var klar til bruk i september 2018, og har med enkelte "barnesykdommer" fungert strålende både med tanke på lys, luft, størrelse og bruksområder. I juni har 9. og 10.trinn hatt kunstworkshop med den danske kunstneren Tine Hecht-Pedersen, som skal brukes til utsmykning. Til høsten er det de nye 8. og 9.trinnselevene som skal bidra. Neste skoleår vil undervisningen fortsette å ta plass både i paviljong, gamle bygg og noe på Lusetjern skole.

Nytt av dette skoleåret har blant annet vært at vi har begynt med positiv SMS, da gjerne med fokus på karaktertrekkene vi arbeider med hele tiden, i og utenfor undervisning: Utholdenhet, nysgjerrighet, optimistisk, selvkontroll, samvittighetsfull og målbevisst. 9452 meldinger med positive tilbakemeldinger og annen nyttig informasjon til foreldre, er sendt ut i år. Hver elev skal også ha en elevsamtale med sine lærere ofte. I tillegg har vårt nye miljøteam mange samtaler med elever i løpet av uka. Tilbakemeldingene fra elevene forteller oss at de i større grad enn tidligere opplever seg sett av de voksne på skolen, og at dette har hatt positiv effekt på læringsmiljøet innad i klassene, og i friminuttene.

Vi har hatt stort fokus på nærvær i år, og det har gitt resultater. Nå blir alle elever som ikke møter på skolen oppringt, og elever med høyt fravær følges tett opp av både miljøteamet, kontaktlærere og rådgivere. I fjor hadde 33 % av elevene våre over 10% fravær, nå er det 12,5 % av elevene som har over 10 % fravær. Grunnen til at vi regner fravær slik, er at vi vet frafallet på videregående er stort for de elevene som har mer enn 10 % fravær på ungdomsskolen. Derfor er vi også svært glade for at fraværet har gått drastisk ned dette skoleåret.

I stedet for anmerkning for oppførsel, har vi i år innført følgeseddel. Det innebærer at elever som har en dårlig dag, og dermed forstyrrer læringsarbeidet til de andre i klassen, får en samtale med miljøteamet ute av klasserommet, før de går inn igjen. Slik forsøker vi å ta høyde for de ulike individene vi har med å gjøre på skolen, og å se hver enkelt i den situasjonen hun eller han er i. 45 aktivitetsplaner etter Opplæringslovens §9A har blitt utarbeidet på Holmlia skole i år. Dette viser at vi tar bekymringer rundt elevenes læringsmiljø på alvor. Vi ser på elevundersøkelsen at målrettet læringsmiljøarbeid har bidratt til å halvere mobbetallene fra 8,8 % til 4,1 %. Vi er fornøyde med fremgangen, og gleder oss til å jobbe for å få tallene ytterligere ned neste skoleår.

Elevrådet har vært veldig aktivt dette skoleåret, og det er vi kjempestolte av! De har blitt medlem av Elevorganisasjonen, laget vedtekter, vært med på store elevkonferanser og vært aktive i diskusjonene rundt både skolens strategiske plan, sjakkturneringer, eksternt samarbeid og hyggelig inne- og utemiljø. De har også bidratt stort i samarbeid med de frivillige organisasjonene på Holmlia. FAU er også aktive og engasjerte, og har mer enn en gang overrasket både elever og lærere med hyggelige ting som julesjokolade, påskefrokost og lunsj til lærere. Vi er veldig glade for at vi har så mange engasjerte foreldre til de som går her.

Av ting vi er spesielt stolte av dette året, må vi til slutt trekke frem: Elevenes arrangering av psykisk helseuke, sjakkturnering på tvers av skoler, vinterball og eget innkjøp av utstyr som er til gode for alle som går på Holmlia. Kantina har vært i drift siden høstferien og samler store deler av skolen til frokost og lunsj hver dag. Vi har gratis frokost, leksetid og trening før skolen starter. Vi har fått til et godt samarbeid med andre etater i bydelen, samt frivillige organisasjoner. Dette er vi veldig glade for, og vi ser frem til å videreutvikle samarbeidet i årene som kommer.

Vi ønsker alle elever, foresatte, samarbeidsinstanser- og organisasjoner en god sommer, og ser frem til å ønske nye og gamle elever tilbake til første skoledag mandag 19.august.