Fremmedspråk og språklig fordypning skoleåret 2020-2021

Bokstabel

På ungdomsskolen skal alle elever ha enten et fremmedspråk eller fordypning i et fag. Du velger i 8. klasse og har faget i 3 år. Valget vil kun ha betydning dersom du tenker å velge studieforberedende studieprogram på videregående.

Bytte av fremmedspråk eller fordypningsfag er kun mulig frem til jul i 8. klasse.  Det foreligge særskilte grunner dersom et bytte skal innvilges etter dette.

Den første skoleuken vil du på 8. trinn få smakebiter på de ulike fagene før du velger fredag 21. august.

Følgende fremmedspråk og fordypningsfag skoleåret 2020-2021:

  • Tysk (8., 9. og 10. trinn)
  • Fransk  (8., 9. og 10. trinn)
  • Spansk (8., 9. og 10. trinn)

 

  • Arbeidslivsfag (9. trinn)
  • Engelsk fordypning (8., 9. og 10. trinn)
  • Norsk fordypning (8. trinn)

Les mer om fremmedspråk og språklig fordypning her.