Foreldremøter høsten 2020

Gutt og jente illustrasjon

8. trinn: kl. 17.30
9.trinn : kl. 18.15
10.trinn: kl. 19.00

 

Skolen vil sende ut en skolemeldinginformasjon om hvordan dere skal logge dere på og hva slags program/app som vil bli benyttet.