Foreldremøte mandag 26. august 2019

Skrivebok og penn

Velkommen til foreldremøte mandag 26.august 2019!

8.trinn møtes i samlingssalen kl. 17.00, og går til klasserom i paviljong etter felles info.
9.trinn møter i samlingssalen 17.45 og går til klasserom på Lusetjern etter felles info.
10.trinn møter i samlingssalen kl. 18.30 og går til klasserom i paviljong etter felles info.

Vi gleder oss til å se dere!