Eksamen 2017

Eksamen 2017

Når får jeg vite hva jeg har kommet opp i til eksamen?

Du får vite skriftlig trekkfag fredag 12. mai kl. 09.00 i klasserommene. 

Muntlig trekkfag får du vite i samlingssalen tirsdag 13. juni kl. 09.00 hvis du er i parti 1, og fredag 16. juni kl. 09.00 hvis du er i parti 2. 

 

Hvilket muntlig-parti er jeg i?

Det får du vite mandag 12. juni, 1. time.

 

Jeg har kommet opp i matte, hvordan ser eksamensperioden min ut?

 • Du har tilpasset skoledag fredag 12. mai og mandag 15. mai.
 • Du har eksamen 16. mai kl. 09.00
 • Du har tilpasset skoledag 18. mai og 22.-23. mai.
 • Du har fri 19. mai og 24. mai. 

 

Jeg har kommet opp i norsk, hvordan ser eksamensperioden min ut?

 • Du har tilpasset skoledag fredag 12. mai, mandag 15. mai og torsdag 18. mai.
 • Du har forberedelse til eksamen mandag 22. mai kl. 09.00
 • Du har eksamen tirsdag 23. mai og onsdag 24. mai kl. 09.00
 • Du har fri tirsdag 16. mai og fredag 19. mai. 

 

Jeg har kommet opp i engelsk, hvordan ser eksamensperioden min ut?

 • Du har tilpasset skoledag fredag 12. mai, mandag 15. mai, mandag 22. mai og onsdag 24. mai.
 • Du har forberedelse til eksamen torsdag 18. mai kl. 09.00. 
 • Du har eksamen fredag 19. mai kl. 09.00.
 • Du har fri tirsdag 16. mai og tirsdag 23. mai.

 

Hva skjer hvis jeg er syk på eksamensdagen?

Da må du skaffe deg legeerklæring og levere den til skolen så fort som mulig. 

 

Hva skjer hvis jeg kommer for sent til eksamen?

Eksamen starter kl. 09.00 og lokalet stenger kl. 10.00. Dersom du kommer før kl. 10.00, får du ta eksamen, men du får ikke tatt igjen tiden du har mistet. Dersom du kommer etter kl. 10.00, får du ikke tatt eksamen. 

 

Hvordan er eksamensdagen under skriftlig eksamen?

Eksamenslokalet er i skolebiblioteket. Når du kommer, må du levere fra deg mobil/iPad og ta ut det du trenger fra sekken. Eksamensreglementet leses opp kl. 08.45, og oppgaven leveres ut kl. 09.00. Du får et eget kandidatnummer og påloggingspassord som du bruker på PC-en. Du kan spise og drikke under eksamen, og du får et fruktbeger fra skolen. Dersom du trenger en pause, blir du fulgt ut av en vakt. Eksamen er ferdig kl. 14.00. 

 

Jeg har en sykdom, lidelse eller funksjonshemming som gjør at jeg trenger utvidet tid på eksamen. Hva gjør jeg?

Du må levere søknad til rektor om utsatt tid på eksamen, eventuelt sammen med en legeattest. Du har rett på 1 time ekstra tid. Dersom du har dysleksi, har du rett på å få lest opp oppgaven. 

 

Når får jeg vite eksamenskarakteren? 

Fra og med tirsdag 20. juni kl. 15.00.  

 

Hva skjer under muntlig eksamen?

Når du har fått vite faget du har kommet opp i, får du utdelt en eksamensmappe. Her ligger fagrapporten som viser alt du kan bli spurt i under eksamen. Deretter må du gå hjem og forberede deg. Neste ordinære skoledag møter du på skolen til tidspunkt avtalt med faglærer og trekker en oppgave/et emne. Du kan forberede deg på skolen hele dagen og har rett på veiledning fra faglærer. Du møter til muntlig eksamen påfølgende dag til et oppsatt tidspunkt. Eksamen varer i 30 minutter, og du får karakteren samme dag.