8. trinn 2017/2018 - Velkommen til Holmlia skole!

Elever

Hei, alle spente nye 8. klassinger! Velkommen til første skoledag mandag 21. august kl. 09.00. Alle nye elever møter i samlingssalen. Vi serverer gratis skolefrokost fra kl. 08.15. 

 

I oppstartsperioden i høst vil vi ha høyt fokus på trivsel og vennskap. Klassene skal blant annet på en overnattingstur i skogen hvor det legges opp til aktiviteter som handler om samarbeid, tillit og fellesskap. Vi ser at barn og unge fort finner nye venner blant sine nye klassekamerater. Kontaktlærere, rådgiverteam og ledelse er tett på fra dag én og vi har selvfølgelig nulltoleranse for alle typer mobbing på Holmlia skole.

 

Av og til opplever vi at elever ønsker å bytte klasse allerede før de har blitt kjent med den nye klassen sin. Vi tar oss alltid tid til å lytte til elevens henvendelser, men med mindre det er snakk om helt spesielle omstendigheter, vil vi alltid oppfordre elevene til å gi den nye klassen en sjanse først. Som oftest resulterer dette i at eleven finner sin tilhørighet i klassen likevel. Dersom du er foresatt og ditt barn er usikker på den nye klassen sin, ber vi om at dere som foresatte har tillit til vårt fellesskapsbyggende fokus ved skoleoppstart og avventer en eventuell søknad om klassebytte til vi har fått mulighet til å gjøre elevene bedre kjent med hverandre.

 

Spørsmål om skolestart? Kontakt rektor Lasse Wam.