Kantine

På ukesmenyen står det forskjellige retter av kald og varm mat. I tillegg kan elevene kjøpe yoghurt, frukt og juice. Skolen ønsker at samlingssalen med kantine skal være et naturlig samlingspunkt for våre elever i friminuttet.