Skolehelsetjenesten

Helsesøster

Skolens helsesøster heter Marie Relander Bech. Jeg har møtetid mandag, tirsdag, onsdag, og fredag. 
Ta gjerne kontakt på tlf. 957 94 061 eller marie.relander@bsn.oslo.kommune.no

 

SKOLEHELSETJENESTENS PROGRAM

 

Helsesøster skal bidra til å forebygge sykdom og å fremme god fysisk, psykisk, seksuell og sosial helse for skoleelever. Hun kan gi råd og veiledning, gjennomføre helseundersøkelser, vaksinasjoner og henviser videre til fastlege eller spesialist der det er nødvendig.

 

  • 8. klasse: Individuell helsesamtale med veiing og måling. Tilbud om Hepatitt B-vaksine til elever med foreldre fra land med høy forekomst av Hepatitt B.
  • 9. klasse: Helseopplysning/undervisning i klassen med tema som grenser, prevensjon, seksuell helse og legning.
  • 10. klasse:  Utdeling av vaksinekort.Tilbud om siste vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet; oppfriskningsvaksine mot sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (dtp-IPV-vaksine).
  • Mottaksklassen: Individuell oppfølging etter behov

Journal

Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Hvis eleven flytter, vil journalen bli overført til ny skole for å sikre faglig forsvarlig oppfølging.

Vi oppfordrer elever, foreldre og lærere til å ta kontakt ved spørsmål eller behov. Spørsmål eller meddelelser til skolehelsetjenesten kan sendes til skolens helsesøster eller via skolens kontor. Avtale med skolelegen formidles via helsesøster. For mer informasjon om skolehelsetjenesten og helsetilbudet for ungdom i bydelen følg lenken til  

Skolehelsetjenesten i Oslo kommune

Helsestasjon for ungdom, Søndre Norstrand

Aktuelle lenker:
Ung.no - offentlig og kvalitetssikret informasjon for ungdom