Skolehelsetjenesten

Helsesøster

Skolens helsesøster heter Marie Relander Bech. 
Ta gjerne kontakt på tlf. 957 94 061 eller marie.relander@bsn.oslo.kommune.no
 

Skolehelsetjenesten faste program

  • 8. klasse: Helseopplysning i grupper med temaer som ungdom i utvikling, seksuell helse og legning, personlig hygiene, kost, tobakk/rus, psykisk helse osv. Tilbud om Hepatitt B-vaksine til elever med foreldre fra land med høy forekomst av Hepatitt B.
  • 9. klasse: Helseopplysning i grupper ved behov med tema som psykisk helse.
  • 10. klasse: Helseopplysning i grupper ved behov med tema som prevensjon, seksuell helse og legning, psykisk helse osv.Tilbud om poliovaksine. Utdeling av vaksinekort.
  • Mottaksklassen: Individuell oppfølging etter behov

Vi oppfordrer elever, foreldre og lærere til å ta kontakt ved spørsmål eller behov. Spørsmål eller meddelelser til skolehelsetjenesten kan sendes til skolens helsesøster eller via skolens kontor. Avtale med skolelegen formidles via helsesøster. For mer informasjon om skolehelsetjenesten og helsetilbudet for ungdom i bydelen følg lenken til  

Skolehelsetjenesten i Oslo kommune

Helsestasjon for ungdom, Søndre Norstrand

Aktuelle lenker:
Ung.no - offentlig og kvalitetssikret informasjon for ungdom
Klara Klok svarer gratis på spørsmål fra barn og unge