Skolehelsetjenesten

Helsesøster

Skolens helsesøster heter Marie Relander Bech. Hun har møtetid mandag, tirsdag, onsdag, og fredag. 
Ta kontakt på tlf. 957 94 061 eller marie.relander@bsn.oslo.kommune.no

Skolehelsetjenestens program

Helsesøster skal bidra til å forebygge sykdom og å fremme god fysisk, psykisk, seksuell og sosial helse for skoleelever. Hun kan gi råd og veiledning, gjennomføre helseundersøkelser, vaksinasjoner og henviser videre til fastlege eller spesialist der det er nødvendig. 

  • 8. klasse: Individuell helsesamtale med veiing og måling. Tilbud om Hepatitt B-vaksine til elever med foreldre fra land med høy forekomst av Hepatitt B.
  • 9. klasse: Helseopplysning/undervisning i klassen med tema som grenser, prevensjon, seksuell helse og legning.
  • 10. klasse: Utdeling av vaksinekort.Tilbud om siste vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet; oppfriskningsvaksine mot sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (dtp-IPV-vaksine).
  • Mottaksklassen: Individuell oppfølging etter behov


Journal med helseopplysninger

Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Hvis eleven flytter, vil journalen bli overført til ny skole for å sikre faglig forsvarlig oppfølging.

Vi oppfordrer elever, foreldre og lærere til å ta kontakt ved spørsmål eller behov. Spørsmål eller meddelelser til skolehelsetjenesten kan sendes til skolens helsesøster eller via skolens kontor. Avtale med skolelegen formidles via helsesøster. 

Relevante lenker: 

Skolehelsetjenesten i Oslo kommune

Helsestasjon for ungdom, Søndre Norstrand

Ung.no - offentlig og kvalitetssikret informasjon for ungdom