Valgfag skoleåret 2018/2019

Programmering

Valgfag programmering er for deg som liker: 

  • kreativitet
  • problemløsing
  • hjemmesider/blogger
  • datamaskiner/smarttelefoner/nettbrett
  • roboter/dataspill 

 

Natur, miljø og friluftsliv

Dette valgfaget gir praktiske erfaringer med natur og friluftsliv gjennom blant annet turer av ulik varighet. Å ta vare på naturen og miljøet og å utnytte ressursene på en bærekraftig måte er en viktig del av faget. Vi fokuserer på følgende aktivitetsområder:

  • Lær om skogen, skjærgården og fjellets muligheter
  • Lær om hvordan vannveiene skaper flora og fauna
  • Bli med å bygge fuglekasser og følg dens utvikling
  • Lær å fiske
  • Lær å planlegge en tur med det utstyr man trenger

 

Design og redesign

I faget skal vi jobbe med hvordan vi kan designe nye produkter ved gjenbruk av gamle materialer, som plast, gummi, tre, metall, papir og tekstil. Vi skal fokusere på hele prosessen, fra idéfasen og planlegging til det ferdige sluttproduktet.

 

Forskning i praksis

Dette er faget for deg som er nysgjerrig, liker å utforske, og har lyst til å lære mer om hvordan man kan gjøre vitenskapelige undersøkelser og forsøk. Elevene skal lage hypoteser, teste disse i praktisk arbeid, og diskutere gjennomført utforskning. Elevene skal samle inn egne data, og vi forsøker å finne spennende måter å dele forskningen vår med andre på.

Ofte kan man lese at «forskning viser..» - i dette faget skal vi lære mer om hva det egentlig betyr. Vi skal øve på kritisk tenkning og kildekritikk, og skal se på hva media forteller oss om forskning og nye oppdagelser.

 

Demokrati i praksis

Faget omhandler demokrati og medvirkning, menneskerettigheter og grunnleggende demokratiske verdier som likeverd, likestilling, respekt, toleranse ytringsfrihet og frie valg.

 

 

Medier og informasjon 

I dette faget skal vi jobbe med redaksjonelt arbeid og produksjon og publisering.

Vi skal undersøke hvordan man samarbeider i en redaksjon. Det betyr at vi skal velge type medie, innhold og bestemme oss for målgrupper. Det blir også viktig med riktig bruk av regler for opphavsrett, kildebruk og personvern på Internett og i sosiale medier.

Når vi kommer til praktisk arbeid, skal vi bruke digitale verktøy for å produsere, redigere og publisere bilde, tekst, film og lyd. Det å bruke virkemidler for å få frem et budskap blir viktig kunnskaper her.