Valgfag skoleåret 2020/2021

Du velger valgfag for 1 år av gangen. Det betyr at du enten kan bytte valgfag hvert år, eller velge å ha det samme faget 2 eller 3 år hvis skolen tilbyr faget. 

Følgende valgfag tilbys skoleåret 2020-2021:

  • Design og redesign (8. og 10. trinn)
  • Praktisk håndverksfag (8., 9. og 10. trinn)
  • Kulturarv (sjakk) (8., 9. og 10. trinn)
  • Fysisk aktivitet og helse (8., 9. og 10. trinn)
  • Friluftsliv (8. og 9. trinn)
  • Medier og kommunikasjon (8., 9. og 10. trinn)
  • Produksjon for scene (band) (9. og 10. trinn)
  • Programmering (10. trinn)
  • Demokrati i praksis (8. og 9. trinn)

Her kan du lese mer om de ulike fagene