Leseprosjekt

Skoleåret 2015–2016 arbeidet vi med implementeringen av leseutviklingsplanen, og ansatte en lokal prosjektleder for dette arbeidet. Noen av komponentene i Holmlia skoles leseutviklingsplan er:

  • systematisk arbeid med ulike lesestrategier i alle fag
  • intensive lesekurs for de svakeste leserne
  • tverrfaglige prosjekter
  • arbeidet med å bli godkjent som "Dysleksivennlig skole", bl.a. med hensyn til god tilrettelegging for elever som har spesifikke lese- og skrivevansker
  • god oppfølging av elever på alle nivåer
  • høyt fokus på ord- og begrepslære i alle fag