Forsterket matematikkundervisning

Noen av tiltakene vi har iverksatt er:

  • Vi tilbyr forsering av matematikkfaget for elever på 7. trinn fra Lusetjern, Rosenholm og Hallagerbakken skole 1 time i uka gjennom hele året. Kontakt din barneskole dersom du ønsker mer informasjon om dette. 
  • Elever på 9. og 10. trinn tilbys forsering i matematikk på videregående nivå. For mer informasjon om forsering, ta kontakt med rådgiver Ole Nicolai Høivik. 
  • I uke 33/34 arrangerer vi "forkurs i matematikk" for nye elever på 8. trinn. Elevene plukkes ut av sine kontaktlærere på barneskolen og mottar egen invitasjon i posten. Målgruppa er elever som trenger en oppfriskning i grunnleggende ferdigheter i matematikk før de starter på ungdomsskolen. For mer informasjon om mattekurset, ta kontakt med rektor Sverre Andenæs.  
  • Vi har en egen Abelgruppe som deltar i nasjonale og internasjonale konkurranser. Her og her kan du lese om Abelgruppa.  
  • Vi har høyt fokus på forsterket matematikkundervisning for elever som synes matematikk er vanskelig, blant annet gjennom nivådifferensierte kurs og delingstimer i matematikk. Med iPad som 1-til-1-løsning har elevene større mulighet til å arbeide med konkreter i faget. Vi har tett dialog med hjemmet i oppfølging av elevenes progresjon, spesielt når vi opplever at elever ikke mestrer de grunnleggende ferdighetene i matematikk. Dette håper vi på sikt fører til ikke bare bedre resultater for skolen, men - kanskje aller viktigst - mestringsfølelse for elevene det gjelder.